Deionized Water

Air yang ditapis digunakan dalam kosmetik.

Semua air yang digunakan dalam formulasi kosmetik melalui proses ini untuk membuang komponen yang boleh mengganggu kestabilan dan prestasi produk.