EDTA

EDTA (asid etilenediaminetetraasetik) adalah asid larut dalam air yang merupakan penstabil emulsi kuat dengan sifat khelat.

Bersifat serbuk kristal yang sering dijual sebagai larutan berair.